SysteemIntegratie

Systeem Integratie

 

Informatiesystemen staan meestal niet op “zich zelf”. Er moeten vaak gegevens uitgewisseld worden met andere systemen. Zoals bedrijfsprocessen in elkaar grijpen, zo moeten de informatiesystemen, die ondersteuning bieden ook met elkaar samenwerken. Belangrijk daarbij is, dat systemen elegant, onderhoudbaar en ongecompliceerd belangrijke gegevens uitwisselen.

 

Voor de meeste branches biedt Kinsley die mogelijkheid. Waarbij uitgaande van reeds aanwezige applicaties en bijhorende disciplines wordt gestreefd deze systemen in een geintegreerd geheel te laten functioneren.

 

Enkele aspecten van systeemintegratie zijn:

 

  • Centraal beheer van basisgegevens
  • Uitwisseling van informatie tussen systemen onderling
  • Consistentie van gegevens in de verschillende systemen
  • Financieel aantrekkelijk

 

Systeemintegratie is er om investeringen uit het verleden te laten renderen, maar dient niet als hypotheek op de toekomst.